Definește fundația unei culturi cu zero defecte prin asigurarea calității de la sursă.

În acest workshop ne focusăm pe metoda prin care să obținem mai multe avantaje din sistemul nostru de calitate actual, îmbunătățind felul în care îl menajăm zilnic.

Această săptămână am desfășurat trainingul Gemba de Built-in Quality, găzduit de către BOA Group în Arad. Au participat manageri din varii departamente: producție, inginerie și calitate aparținând companiilor precum Schlemmer, Joyson Safety Systems, Sonaca Aerospace, Zoppas, Varroc-Elba și Amiblu.

 Obiectivele principale:

  • Să se definească fundația unei culturi cu zero defecte dezvoltând cunoștințele legate atât de produse, cât și de procese.

  • Prezentarea mecanismselor și a strategiilor pentru înțelegerea mai bună a tuturor elementelor care fac parte din Sistemul de Calitate practic.

  • Revizuirea factorilor principali pentru îmbunătățirea nivelelor calității prin participarea din partea tuturor nivelelor din cadrul organizației.

Elemente Jidoka

Vreți să mergeți mai departe? Vă rugăm conctactați-ne.


Kaizen, Leadership, TPS, Built-in Quality, BIQ, Lean, Toyota, Lean Management, Lean Leadership, Source Control, Calitatea la Sursa, Calitate, Training Calitate

Contact Us

Let us know your questions, our team will contact you briefly.