Ce este Six Sigma?

Ce este Six Sigma?

Six Sigma este un set de instrumente utilizate pentru a controla procesele de afaceri prin reducerea defectelor și îmbunătățirea calității. Se bazează pe ideea că defectele rezultă din abatere și că, prin urmare, nu ar trebui să existe mai mult de șase sigma (abateri standard) între un proces și norma sa. Valoarea six sigma reprezinta 3,4 defecte pentru un million de produse fabricate!
Six Sigma implică înțelegerea nevoilor clienților, analizarea datelor și îmbunătățirea proceselor.

nivele-sigma

În ce domenii aplicăm 6 Sigma?

Deși cele mai frecvente exemple de 6 Sigma se refera la îmbunătățirea calității unui produs într-un mediu de prelucrare sau de fabricație, 6 Sigma se aplică în fiecare domeniu operational. Instrumentele și metodele de rezolvare a problemelor pot fi aplicate de la faza de proiectare la garanție și chiar și în zonele de servicii suport.

Dezideratul principal al 6 Sigma este de a reduce variația într-un proces. Dacă variația unui proces este redusă, acest proces poate satisface mai bine așteptările clientului.

Pentru a reduce variația, echipa trebuie să înțeleagă modul în care intrările modifică sau variază ieșirile. Această relație este reprezentată de ecuația matematică; y=f(x), unde y este ieșirea, x reprezintă intrările, iar f reprezintă funcția sau relația dintre cele două.

În ce situații folosim 6 Sigma?

În realitate, nu toate problemele pot fi tratate cu aceleasi instrumente ale calității. De fapt, s-a observat că majoritatea problemelor tind să nu fie foarte complexe sau dificil de rezolvat. Aceste tipuri de probleme pot fi rezolvate folosind cyclul PDCA, deoarece cauza radacina este cunoscută sau este ușor de determinat. Dar, există, de asemenea, probleme în cazul carora, cauza rădăcinii nu este cunoscută și nu este ușor de determinat.
Aceste probleme, deși mai puține ca număr, cauzează adesea cea mai mare cantitate de piese rebut, deoarece acestea persista pentru o lungă perioadă de timp si necesită operatii suplimentare, cum ar fi inspecția și reprocesarea produselor neconforme.
Pentru a rezolva aceste probleme necesită instrumente suplimentare și metodologii diferite, cum ar fi cele cuprinse in cadrul metododei 6 Sigma- DMAIC. Dar, toate aceste instrumente de rezolvare a problemelor și metode specifice se găsesc în setul de instrumente a sistemelor de productie al grupurilor industrilae, deoarece acestea reprezinta modalitati de reducere a costurilor si atingerea excelentei operationale.

unde-aplica-six-sigma

Care este metodologia pentru implementarea Six Sigma? Ce este DMAIC?

Definire
-Cine sunt clienţii şi care sunt priorităţile lor?
O echipă Six Sigma identifică un proiect potrivit, pe baza obiectivelor operationale, precum şi a nevoilor clienţilor şi a feedback-ului primit de la aceştia.
Tot în această etapă, echipa identifică acele caracteristici, numite CTQ-“critical to quality” (caracteristici esenţiale pentru calitate), pe care clientul le consideră vitale.

Măsurare
-Cum se măsoară procesul şi cum se desfăşoară?
Echipa identifică factorii esenţiali ai proceselor interne, ce influenţează CTQ şi măsoară defectele ce rezultă din acele procese.

Analiză
-Care sunt cele mai importante cauze ale defectelor?
Echipa descoperă de ce apar defectele prin identificarea variabilelor cheie
care produc cel mai probabil variaţia procesului.

Îmbunătăţire
-Cum înlăturăm cauzele defectelor ?
Echipa confirmă variabilele cheie şi măsoară efectele acestora asupra CTQ, apoi identifică limita maximă acceptabilă a variabilelor cheie şi validează un sistem de măsurare a devierilor (G) variabilelor. Echipa modifică procesul pentru a-l menţine sub limita maximă (sau peste limita minima).

Control
-Cum putem menţine îmbunătăţirile?
Se instalează instrumente ce asigură în timp menţinerea variabilelor cheie sub limita maximă. În unele situaţii, etapa a cincea, menţionată mai sus, ar trebui să fie însoţită de ,,recunoasterea” problemei înainte de ,,definirea”
acesteia şi ,,standardizarea” şi ,,integrarea” ar trebui să fie ultimii paşi în ameliorarea procesului, prin incorporarea permanentă a soluţiei.

Care sunt rolurile organizaționale din Six Sigma?

Black Belt, Green Belt, Yellow Belt, White Belt

Campionii – lideri de afaceri calificaţi, care promovează şi conduc desfăşurarea procesului Six Sigma într-un department esenţial al operatiunilor;
Black Belt Masters – lideri de afaceri calificaţi, responsabili de strategia, instruirea, monitorizarea, îndrumarea, desfăşurarea şi rezultatele Six Sigma;
Black Belts – experţii calificaţi, care conduc echipele de ameliorare a procesului, care se ocupă de proiecte şi care îndrumă centurile verzi;
Green Belts – livreaza organizatiei abilităţi de predare şi conducere. Sunt lideri ai calităţii calificaţi şi sunt responsabili de strategia, instruirea, îndrumarea, desfăşurarea şi rezultatele proceselor Six Sigma.

Yellow Belts – Teaches participants how to define a problem properly taking time to understand its true nature from all angles;

Concluzii

Six Sigma asigură cunoasterea si respectarea cerințelor clienților. Acesta utilizează o strategie sistematică pentru a rezolva problemele și necesită acțiuni bazate pe date și analize. 6 Sigma este, de asemenea, eficienta (si) în rezolvarea problemelor complexe, cu cause radacina multiple.
6 Sigma urmareste reducerea variației proceselor
-Înțelegerea functiilor Y= f(x) (intrari-iesiri/procese)
Determinarea sursei dominante a variației
Controlarea sursei dominante a variatiei procesului

what-is-six-sigma

DMAIC, PPM, SSGB, Six sigma, six sigma green belt, six sigma black belt, yellow belt, green belt training, ce este six sigma, Lean, Waste, Mura, Muri, Muda, 5S, lean six sigma, lean management, lean principles, lean concept, Black Belt, SSBB, IASSC.

Contact Us

Let us know your questions, our team will contact you briefly.